Kemiska sektionen

Kontaktinformation

Kursexpeditionen för kemi

Besöksadress: Husargatan 3, BMC, entré A8, plan 1
Besökstider: måndag - fredag, kl. 09:00-15:00
 

Kursadministratörer

Anette Olsén och Cécile Martijn

Telefon: 018-471 3711 (Anette) eller 3710 (Cécile)
E-post: kursexp@kemi.uu.se 
Fax: 018-471 3705

Postadress:
Uppsala universitet
Kursexpeditionen för kemi
Box 576
751 23 Uppsala
 

Studievägledning

Kandidat- och masterprogrammet
Utbytesstudier och internationella studenter
Lärarstudenter som läser kemi

Sofia Thorsélius

Telefon: 018-471 3792
Mobil: 070-167 92 00
E-post: master@chemistry.uu.se eller studievag@kemi.uu.se 

Besöksadress: Kursexpeditionen på BMC, A8:1
Tidsbokning: www.teknat.uu.se/boka 
 

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Sonja Droschke

Telefon: 018-471 2873
E-post: studievagledare-k@uadm.uu.se

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum Å 11211
Tidsbokning: www.teknat.uu.se/boka

Utbildningsansvariga

Ämneskoordinator i kemi
Mikael Widersten

Programansvarig för masterprogrammet i kemi 
Christer Elvingson

Programansvarig för kandidatprogrammet i kemi 
Helena Grennberg

Programansvarig för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik 
Mats Boman

Programansvarig för lärarprogrammet i kemi
Anders Thapper


 

Studierektorer

Institutionen för kemi - BMC

Studierektor för grundutbildningen: Francoise Raffalli-Mathieu
Studierektor för doktorandutbildningen: Sara Lind


Institutionen för kemi - Ångström 

Studierektorer för grundutbildningen: Felix Ho och Daniel Brandell
Studierektor för doktorandutbildningen: Jöns Hilborn