Kemiska sektionen

Kemi fascinerar

Vi vill dela med oss av vår fascination för kemin i naturen, sprida kunskap om hur kemin förbättrat människans livskvalitet och vilka möjligheter den fortsatta forskningen inom kemin kan ge oss i framtiden.

Bygg din egen solcell

Prova på att bygga din egen solcell - av bär eller spenat! Material finns att låna hos oss för de skolor som skulle vilja prova på.

Läs mer om "skolceller" här.

Alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket