Kemiska sektionen

Samverkan

Institutionen för kemi (BMC och Ångström) deltar i samverkansprojekt såväl med samhället och industrin som med institutioner och lärosäten i andra länder.

Samverka med oss


Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en gemensam enhet för samverkan med framförallt skolan men även med allmänhet, näringsliv och samhälle. De samordnar bland annat studiebesök på institutionen och arrangerar en årlig vetenskapsfestival (SciFest) där flera av våra forskare medverkar. 

Läs om hur du kan samverka med oss på TekNat Samverkans hemsida. 

Bygg din egen solcell

Prova på att bygga din egen solcell - av bär eller spenat! Material finns att låna hos oss för de skolor som skulle vilja prova på.

Läs mer om "skolceller" här.

Alumnnätverk

Uppsala universitets alumnnätverk är ett nätverk för tidigare studenter och en global mötesplats för karriärutveckling och professionellt kontaktskapande. Alumnnätverket är till för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet. Även våra hedersdoktorer, gästforskare, styrelseledamöter och andra som står universitetet nära räknas som alumner.

Mer om alumnnätverket