Forskningsanslag: 28,1 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

2018-10-17

Cesar Pay Gómez var medsökande till ett projekt som tilldelades 28 100 000 kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Läs mer om anslaget här.

Fler nyheter

Forskningsanslag: 28,1 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

2018-10-17

Cesar Pay Gómez var medsökande till ett projekt som tilldelades 28 100 000 kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

Läs mer om anslaget här.