Medel till utveckling av instrument, metod och tekniker

2018-10-12

Uppsala universitet får bidrag till tre projekt i Stiftelsen för strategisk forsknings utlysning för utveckling av instrument, metod och tekniker som ger förutsättningar för framtida, avancerad forskning och innovation.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin och syftet med den aktuella utlysningen är att attrahera individer som arbetar konkret med instrument-, teknik- eller metodutveckling.

- Det krävs nya och ständigt mera avancerade instrument för att föra forskningsfronten framåt. Trots detta är incitamenten i akademin låga och vår bedömning är att området är eftersatt, säger Lars Hultman, vd för SSF. Att stödja individer som engagerar sig i att utveckla nya instrument och nya metoder, är därför angeläget och strategiskt.

Ingela Lanekoff på den kemiska sektionen är en av de forskare som får ta del av bidraget via projektet: "En automatiserad plattform för kemisk avbildning".

Se den ursprungliga artikeln här.

Fler nyheter

Medel till utveckling av instrument, metod och tekniker

2018-10-12

Uppsala universitet får bidrag till tre projekt i Stiftelsen för strategisk forsknings utlysning för utveckling av instrument, metod och tekniker som ger förutsättningar för framtida, avancerad forskning och innovation.

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin och syftet med den aktuella utlysningen är att attrahera individer som arbetar konkret med instrument-, teknik- eller metodutveckling.

- Det krävs nya och ständigt mera avancerade instrument för att föra forskningsfronten framåt. Trots detta är incitamenten i akademin låga och vår bedömning är att området är eftersatt, säger Lars Hultman, vd för SSF. Att stödja individer som engagerar sig i att utveckla nya instrument och nya metoder, är därför angeläget och strategiskt.

Ingela Lanekoff på den kemiska sektionen är en av de forskare som får ta del av bidraget via projektet: "En automatiserad plattform för kemisk avbildning".

Se den ursprungliga artikeln här.