Internationell konferens om fotosyntes

2018-06-18

Tillgång till förnyelsebar energi är nödvändigt för att klara framtidens energiförsörjning. Världen måste hitta ett sätt att ersätta de fossila bränslena. Bränslen som kan produceras direkt från solenergi, antingen genom naturens fotosyntes eller på konstgjord väg, är en väg framåt mot ett fossilfritt energisystem. Konferensen pågår från den 25 till den 28 juni vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

För fyra miljarder år sedan, när det första livet bildades, fanns det många energirika molekyler i vattnet och luften som bildades bland annat med hjälp av energin från blixtnedslag. De första levande organismerna som utvecklades på jorden kunde livnära sig på sådana energirika molekyler, men med tiden tog molekylerna slut - livet hade fått ett allvarligt energiproblem.

Lösningen på problemet kom för dryga 3 miljarder år sedan: nya bakterier lärde sig använda solenergi för att kunna fortsätta leva, de uppfann fotosyntesen. Speciellt framgångsrika blev cyanobakterierna – föregångarna till dagens växter.
Cyanobakterierna revolutionerade livets utveckling på jorden. De gjorde atmosfären rik på syre, och möjliggjorde utvecklingen av växter och sedan djur i hav och på land. När vi nu står inför ett annat sorts energiproblem – hur vi kan fortsätta leva och utveckla vår värld utan fossila bränslen – vänder vi blickarna mot den naturliga fotosyntesen och dess hemligheter.

Konsortiet för artificiell fotosyntes har forskat kring den naturliga fotosyntesen och konstgjord fotosyntes sedan 1994. Man kombinerar biokemiska studier av växter och cyanobakterier, med synteskemi, laserspektroskopi, och ultrasnabb femtokemi.

Nu anordnar man en internationell konferens om naturlig och artificiell fotosyntes under de sista dagarna i juni. Syftet med konferensen är att sammanföra toppforskare inom området. Fokus ligger på europeisk forskning men konferensen har inbjudna talare från hela världen.

Ämnet är mycket brett: Studier av fotosyntesens allra minsta beståndsdelar varvas med forskning kring skog och åkergrödor, samt det senaste om artificiell fotosyntes och solbränslen.

Mer information finns på konferensens hemsida.

Fler nyheter

Internationell konferens om fotosyntes

2018-06-18

Tillgång till förnyelsebar energi är nödvändigt för att klara framtidens energiförsörjning. Världen måste hitta ett sätt att ersätta de fossila bränslena. Bränslen som kan produceras direkt från solenergi, antingen genom naturens fotosyntes eller på konstgjord väg, är en väg framåt mot ett fossilfritt energisystem. Konferensen pågår från den 25 till den 28 juni vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

För fyra miljarder år sedan, när det första livet bildades, fanns det många energirika molekyler i vattnet och luften som bildades bland annat med hjälp av energin från blixtnedslag. De första levande organismerna som utvecklades på jorden kunde livnära sig på sådana energirika molekyler, men med tiden tog molekylerna slut - livet hade fått ett allvarligt energiproblem.

Lösningen på problemet kom för dryga 3 miljarder år sedan: nya bakterier lärde sig använda solenergi för att kunna fortsätta leva, de uppfann fotosyntesen. Speciellt framgångsrika blev cyanobakterierna – föregångarna till dagens växter.
Cyanobakterierna revolutionerade livets utveckling på jorden. De gjorde atmosfären rik på syre, och möjliggjorde utvecklingen av växter och sedan djur i hav och på land. När vi nu står inför ett annat sorts energiproblem – hur vi kan fortsätta leva och utveckla vår värld utan fossila bränslen – vänder vi blickarna mot den naturliga fotosyntesen och dess hemligheter.

Konsortiet för artificiell fotosyntes har forskat kring den naturliga fotosyntesen och konstgjord fotosyntes sedan 1994. Man kombinerar biokemiska studier av växter och cyanobakterier, med synteskemi, laserspektroskopi, och ultrasnabb femtokemi.

Nu anordnar man en internationell konferens om naturlig och artificiell fotosyntes under de sista dagarna i juni. Syftet med konferensen är att sammanföra toppforskare inom området. Fokus ligger på europeisk forskning men konferensen har inbjudna talare från hela världen.

Ämnet är mycket brett: Studier av fotosyntesens allra minsta beståndsdelar varvas med forskning kring skog och åkergrödor, samt det senaste om artificiell fotosyntes och solbränslen.

Mer information finns på konferensens hemsida.