Grafen-genombrott på Uppsala universitet

2018-03-16

Mamoun Taher på Uppsala universitet har hittat ett sätt att tillverka "världens starkaste ämne", grafen, i industriell skala. Tidigare försök att använda sig av ämnet i större skala har lett till att grafenet tappat sina fantastiska egenskaper.

För över 10 år sedan så lyckades man först isolera ämnet grafen och för nästan 8 år sen delades det ut ett nobelpris till Andre Geim och Konstantin Novoselov som experimenterade med ämnet.

Men trots det så har användningsområden för grafen varit begränsade och det beror på att det har varit omöjligt att framställa i industriell skala utan att det förlorat sina positiva egenskaper. Forskare över hela världen har försökt lösa problemet, men det är på Uppsala universitet som man lyckats.

- En stor utmaning av att jobba med grafen var agglomerationen i uppskalning. Vi hade fantastiska egenskaper vid nano-skala men mindre uppmuntrande egenskaper i macro-skala. Utmaningen har gjort att jag intensivt försökt hitta lösningar så att vi kan använda oss av detta mirakel-ämne i industriella produkter utan att det förlorar sina fantastiska egenskaper, säger Dr. Mamoun Taher.

Det är tillsammans med företaget ABB som Mamoun Taher tagit fram det nya ämnet Aros Graphene, ett revolutionerande ämne som förväntas vara framtidens material vad gäller elektronik, energi och mekaniska system.

Läs hela pressmeddelandet här (OBS endast engelska).

Fler nyheter

Grafen-genombrott på Uppsala universitet

2018-03-16

Mamoun Taher på Uppsala universitet har hittat ett sätt att tillverka "världens starkaste ämne", grafen, i industriell skala. Tidigare försök att använda sig av ämnet i större skala har lett till att grafenet tappat sina fantastiska egenskaper.

För över 10 år sedan så lyckades man först isolera ämnet grafen och för nästan 8 år sen delades det ut ett nobelpris till Andre Geim och Konstantin Novoselov som experimenterade med ämnet.

Men trots det så har användningsområden för grafen varit begränsade och det beror på att det har varit omöjligt att framställa i industriell skala utan att det förlorat sina positiva egenskaper. Forskare över hela världen har försökt lösa problemet, men det är på Uppsala universitet som man lyckats.

- En stor utmaning av att jobba med grafen var agglomerationen i uppskalning. Vi hade fantastiska egenskaper vid nano-skala men mindre uppmuntrande egenskaper i macro-skala. Utmaningen har gjort att jag intensivt försökt hitta lösningar så att vi kan använda oss av detta mirakel-ämne i industriella produkter utan att det förlorar sina fantastiska egenskaper, säger Dr. Mamoun Taher.

Det är tillsammans med företaget ABB som Mamoun Taher tagit fram det nya ämnet Aros Graphene, ett revolutionerande ämne som förväntas vara framtidens material vad gäller elektronik, energi och mekaniska system.

Läs hela pressmeddelandet här (OBS endast engelska).