Mekanismen bakom muskelförtviningen funnen

2016-08-22

Jonas Bergquist och Konstantin Artemenko har tillsammans med en grupp andra forskare funnit mekanismen bakom muskelförtviningen (och behandlingseffekten) på proteinnivå med hjälp av masspektrometri.
Se artikel i publicerad i Science

Fler nyheter

Mekanismen bakom muskelförtviningen funnen

2016-08-22

Jonas Bergquist och Konstantin Artemenko har tillsammans med en grupp andra forskare funnit mekanismen bakom muskelförtviningen (och behandlingseffekten) på proteinnivå med hjälp av masspektrometri.
Se artikel i publicerad i Science