Fokus på ovanliga sjukdomar i nytt EU-projekt

2016-01-25

Läkemedelsutveckling i samarbete mellan olika länder men också mellan akademi och industri - det är målet för EU-projektet AEGIS där Uppsala universitet är en av 11 partners. Fokus är ovanliga sjukdomar som malaria och tuberkulos. 

AEGIS är ett treårigt projekt med syftet att utbilda 15 doktorander i läkemedelsutveckling. En av doktoranderna kommer att antas vid Uppsala universitet.

– För Uppsala universitets del är det en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla metodik och förbereda unga forskare för framtidens läkemedelsutveckling. De sjukdomsområden som de kommer jobba inom är relevanta och framsteg inom dessa områden kan få stort genomslag för många individer över hela världen, säger Helena Danielson, professor i biokemi vid Institutionen för kemi - BMC. 

Se länk till fullständig artikel på Uppsala universitets centrala hemsida

Fler nyheter

Fokus på ovanliga sjukdomar i nytt EU-projekt

2016-01-25

Läkemedelsutveckling i samarbete mellan olika länder men också mellan akademi och industri - det är målet för EU-projektet AEGIS där Uppsala universitet är en av 11 partners. Fokus är ovanliga sjukdomar som malaria och tuberkulos. 

AEGIS är ett treårigt projekt med syftet att utbilda 15 doktorander i läkemedelsutveckling. En av doktoranderna kommer att antas vid Uppsala universitet.

– För Uppsala universitets del är det en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla metodik och förbereda unga forskare för framtidens läkemedelsutveckling. De sjukdomsområden som de kommer jobba inom är relevanta och framsteg inom dessa områden kan få stort genomslag för många individer över hela världen, säger Helena Danielson, professor i biokemi vid Institutionen för kemi - BMC. 

Se länk till fullständig artikel på Uppsala universitets centrala hemsida