Ingela Lanekoff fick motta Ingvar Carlsson Award

2015-07-20

Ingela Lanekoff, forskarassistent vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi, var en utav 12 unga forskare som mottog 2015 års Ingvar Carlsson Award för att starta upp egen forskning. Pristagarna presenterades hos Stiftelsen för Strategisk Forskning den 9 juni.

För fullständig nyhet, se länk till Kemivärldens artikel: http://www.kemivarldenbiotech.se/nyheter/12-far-strategiska-anslag/

Fler nyheter

Ingela Lanekoff fick motta Ingvar Carlsson Award

2015-07-20

Ingela Lanekoff, forskarassistent vid Institutionen för kemi - BMC, Analytisk kemi, var en utav 12 unga forskare som mottog 2015 års Ingvar Carlsson Award för att starta upp egen forskning. Pristagarna presenterades hos Stiftelsen för Strategisk Forskning den 9 juni.

För fullständig nyhet, se länk till Kemivärldens artikel: http://www.kemivarldenbiotech.se/nyheter/12-far-strategiska-anslag/