Lika Villkor-fika

  • Datum: –15.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet
  • Föreläsare: Lina Rosén
  • Arrangör: Institutionen för Kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Lina Rosén
  • Internt

På Kemi-Ångström söker vi nu personer (anställda och studenter) som är intresserade av att ingå i arbetsgruppen för lika villkor.

Arbetsgruppens uppdrag är att stödja lika villkorsombudet i genomförandet av det fortlöpande lika villkorsarbetet, genom att utarbeta förslag på handlingsplaner, ta fram aktiva åtgärder samt att delta i dokumentation och uppföljning.

Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerställa alla individers lika möjligheter och rättigheter, att ingen ska uppleva att de blir diskriminerade eller trakasserad på grund av sitt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder något som regleras i diskrimineringslagen. Utskottet för lika villkor inom fakulteten Teknat har tagit fram en plan för lika villkor som anger mål och strategier för arbetet inklusive aktiva åtgärder. Det finns dessutom en handlingsplan som beskriver det fortlöpande arbetet för lika villkor, hur det ska följas upp samt hur ansvarsfördelningen ser ut.

Lika villkorsfika serveras i lunchrummet onsdag den 14/11 kl 14.30 i hus 1 våning 3 (ovanför gamla entrén). Vänligen kontakta mig (lina.rosen@kemi.uu.se) om du är intresserad av att komma eller om du har andra frågor gällande lika villkorsgruppen