Grundläggande informationssäkerhet på Uppsala universitet

  • Datum: –11.30
  • Plats: Segerstedthuset Tuvstarren, PLA00 205
  • Föreläsare: Informationssäkerhetssamordnare från Säkerhetsavdelningen
  • Webbsida
  • Arrangör: Säkerhetsavdelningen
  • Kontaktperson: Veronika Berglund
  • Telefon: 0184717862
  • Personalutbildning

Välkommen till en genomgång av grunderna i informationssäkerhet som bland annat tar upp riskerna med att använda bristfälliga lösenord, lagra forskningsdata på mobila enheter, känsliga personuppgifter, molntjänster m.m. Vi ger dig sätt att hantera de hot som vi lever med i den digitala världen.