First European Congress on Photosynthesis Research, ePS-1

  • Datum:
  • Plats: SLU
  • Föreläsare: Vincent Artero, Daniel Nocera, Susanne von Caemmerer, Alison Smith, Roberta Croce, Stenbjörn Styring, Klaas Hellingwerf, Mark Stitt, Neil Hunter, Michael Wasielewski, Junko Yano, m.fl.
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär Biomimetik
  • Kontaktperson: Fikret Mamedov
  • Konferens

Detta är den första konferensen i en ny europeisk mötesserie för fotosyntesforskning. Denna konferensserie är avsedd att löpa vart fjärde år, två år efter International Congress on Photosynthesis Research, för att överbrygga fåraårsgapet mellan dessa möten.

ePS-1 kommer att täcka alla aspekter av fotosyntes, från genetik och molekylära mekanismer, till grödor, konstgjord fotosyntes och solbränslen. Dessutom anordnas ePS-Young, ett möte för doktorander och postdocs helgen före huvudmötet.

Registrering för ePS-1 är öppen till 3 maj 2018. För mer information, se hemsidan