Föreläsning av hedersdoktor Jean-Pierre Sauvage

  • Datum: –11.15
  • Plats: Polacksbacken ITC 6140
  • Föreläsare: Professor Jean-Pierre Sauvage, Université de Strasbourg, Frankrike
  • Arrangör: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
  • Kontaktperson: Leif Hammarström
  • Telefon: 070-4250832
  • Föreläsning

Öppen föreläsning av Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktor 2018, Jean Pierre Sauvage, med titeln From Charge Separation to Light-driven Molecular Machines.

Jean-Pierre Sauvage, född 1944, är professor vid Université de Strasbourg, Frankrike. Sauvage är oorganisk kemist, specialiserad på supramolekylär kemi. Han var en av pionjärerna inom artificiell fotosyntes under 1970- och 80-talet, och 2016 tilldelades han Nobelpriset i kemi för design och syntes av molekylära maskiner. Hans relation till fakulteten har sedan 20 år tillbaka varit varm och generös. Sauvage var ett viktigt stöd vid uppbyggnaden av det svenska konsortiet för artificiell fotosyntes (CAP) som förlades till Uppsala universitet 2006 och det vetenskapliga samarbetet har skett t.ex. genom forskarutbyten, gästföreläsningar och gemensamma publikationer.