Kemiska sektionen

Rabia Ayubs disputation

Rabia Ayub, Molekylär biomimetik, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Excited State Aromaticity and Antiaromaticity: Fundamental Studies and Applications".

Opponent: Prof. Manabu Abu, Hiroshima University, Japan

Handledare: Prof. Henrik Ottosson, Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik, Molekylär oorganisk kemi, Uppsala universitet

Länk till avhandlingen i fulltext (i DiVA).