Rabia Ayubs disputation

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Doktorand: Rabia Ayub
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Rabia Ayub
  • Disputation

Rabia Ayub, Molekylär biomimetik, försvarar sin doktorsavhandling med titeln "Excited State Aromaticity and Antiaromaticity: Fundamental Studies and Applications".

Opponent: Prof. Manabu Abu, Hiroshima University, Japan

Handledare: Prof. Henrik Ottosson, Institutionen för kemi - Ångström, Molekylär biomimetik, Molekylär oorganisk kemi, Uppsala universitet

Länk till avhandlingen i fulltext (i DiVA).