Kemiska sektionen

Ruijun Pans licentiat-seminarium

  • Datum:
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2005
  • Föreläsare: Ruijun Pan
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Ruijun Pan
  • Telefon: 018-471 3704
  • Licentiatseminarium

Ruijun Pan håller sitt licentiat-seminarium med titeln "Cellulosic separators for lithium-ion batteries".

Opponent: Prof. Ann Cornell, KTH, Stockholm

Handledare: Prof. Leif Nyholm, Oorganisk kemi, Institutionen för kemi - Ångström, UU