Kemiska sektionen

Burak Aktekins lic.seminarium

  • Datum: –17.00
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Burak Aktekin
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Burak Aktekin
  • Telefon: 018-471 7321
  • Licentiatseminarium

Burak Aktekin, Strukturkemi, försvarar sin licentiatavhandling med titeln "High voltage positive electrodes for lithium-ion batteries: LiNi0.5Mn1.5O4".

Opponent: Dr. Nuria Tapia Ruiz, Lancaster University, UK.