Kemiska sektionen

Michael Nordlunds disputation

  • Datum: 2017-09-22 kl 09:15 12:00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Sal A1:107 (Husargatan 3)
  • Föreläsare: Michael Nordlund
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - BMC
  • Kontaktperson: Michael Nordlund
  • Disputation

Michael Nordlund, organisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling "Carbon Nanostructures - from Molecules to Functionalised Materials: Fullerene-Ferrocene Oligomers, Graphene Modification and Deposition" i sal A1:107a på BMC, kl. 09:15