Kemiska sektionen

Doktorspromotion

Promotionen är en examensfest för dem som tagit doktorsexamen under året. Uppsalaborna märker av dagen då det skjuts salut med kanon både på morgonen och under själva promotionsakten. Nya doktorer och hedersdoktorer promoveras och flera priser och medaljer delas ut vid den högtidliga vinterpromotionen i Uppsala universitets aula.

Under den högtidliga promotionsakten i aulan får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt ring och diplom. Vid vinterpromotionen hyllas också hedersdoktorerna från Sverige och utlandet. Dessutom delas priser och utmärkelser ut till förtjänta personer.

Promotionshögtiden börjar klockan 12 med intågsprocession och välkomsthälsning av rektor, professor Eva Åkesson. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott för de nya doktorerna, hedersdoktorerna, pristagare, anhöriga och inbjudna gäster.

Program för promotionen 26 januari 2018

(Alla klockslag är precisa.)

7.00 Kanonsalut, dels kl. 7.00 från Slottsbacken, dels under promotionsakten,
utförs av artillerister från Jämtlands fältartilleri.

8.00 Stora domkyrkoklockan ringer.

11.30 Uppsala universitets aula öppnas. Allmänheten är välkommen. För tillträde krävs biljett. (Gratisbiljetter kan hämtas i Universitetshusets trapphall vid vaktmästeriet från och med kl 10.00 torsdagen den 25 januari fram till att ceremonin startar.)

11.45 Promotores, promovendi samt övriga deltagare i den akademiska processionen i trapphallens övre galleri enligt anvisning i processionsordningen.

12.00 Publiken ska ha intagit sina platser.

12.15 Promotionshögtiden börjar med intågsprocession.