Kemiska sektionen

Fang Maos disputation

  • Datum: 08 juni, kl. 09.15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2001 (Lägerhyddsvägen 1)
  • Doktorand: Fang Mao
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Ulf Jansson
  • Disputation

Fang Mao, Oorganisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling "Synthesis, characterization, and evaluation of Ag-based electrical contact materials" kl. 09:15 i Å2001.