Kemiska sektionen

Luca D'Amarios disputation

Luca D'Amario, Fysikalisk kemi, försvarar sin doktorsavhandling "Discovering Hidden Traps (in Nickel Oxide Nanoparticles for Dye-sensitised Photocathodes)" kl. 13:15 i Häggsalen.