Kemiska sektionen

Ruisheng Xiongs disputation

  • Datum: 2017-06-02 kl 13:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2001
  • Föreläsare: Ruisheng Xiong
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Ester Borbas
  • Disputation

Ruisheng Xiong, molekylär biomimetik, försvarar sin doktorsavhandling "Development of Novel Hydroporphyrins for Light Harvesting and Sensitising NIR Lanthanide Luminescence”, kl. 13:15 i sal Å2001.