Kemiska sektionen

Ruisheng Xiongs disputation

Ruisheng Xiong, molekylär biomimetik, försvarar sin doktorsavhandling "Development of Novel Hydroporphyrins for Light Harvesting and Sensitising NIR Lanthanide Luminescence”, kl. 13:15 i sal Å2001.