Kemiska sektionen

Sodium: A viable alternative to lithium in our batteries?

  • Datum: 04 maj, kl. 15.30–16.30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Polhemsalen
  • Föreläsare: Fil.Dr. Reza Younesi
  • Webbsida
  • Arrangör: Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Reza Younesi
  • Telefon: 018-4713769
  • Docentföreläsning

Reza Younesi ger en docentföreläsning i ämnet kemi med inriktning mot oorganisk kemi.
Ordförande: Prof. Kristina Edström
Docenturnämndens representant: Prof. Gunnar Johansson
(Föreläsningen kommer att ges på engelska.)

Sammanfattning

”We rely on lithium-ion batteries in our everyday lives: In cell phones, laptops, cameras and now emerging as energy storage and conversion system for electric bicycles and cars. However, along with the fast-growing usage of lithium-ion batteries, the global demand for lithium has tripled over the past decade, which has initiated concerns about the availability of lithium as well as cobalt and nickel (commonly used in Li-ion batteries) in near future.

Contrary to lithium which is mined in only few countries, sodium (Na) is an abundant natural resource (e.g. Earth’s crust). Therefore, sodium-ion batteries using naturally abundant elements in electrode materials can facilitate more sustainable development of rechargeable batteries for different applications.

This lecture will provide an overview of the basics of electrochemical reactions in sodium- and lithium-ion batteries, electrode and electrolyte materials used in these batteries and their properties and limitations. In particular, challenges and prospects of development of Na-ion batteries as alternative to lithium-ion batteries for different applications such as portable devices and large-scale stationary storage of electricity will be discussed.”
___

Föreläsningen, som är ett lärarprov för den som ansökt om att bli antagen som docent, ska kunna följas av studenter och andra med kunskaper på grundutbildningsnivå inom ämnet, men kan även vara av intresse för en bredare publik. Föreläsningen varar 45 minuter med efterföljande frågestund och diskussion och kommer att ges på engelska.