Kemiska sektionen

Chao Xus disputation

Chao Xu, strukturkemi, försvarar sin doktorsavhandling "Non-aqueous electrolytes and interfacial chemistry in lithium-ion batteries" i sal 2005 på Ångströmlaboratoriet, kl. 09:15.