Kemiska sektionen

Chao Xus disputation

  • Datum: 2017-06-14 kl 09:15 11:30
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Å2005 (Lägerhyddsvägen 1)
  • Föreläsare: Chao Xu
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Torbjörn Gustafsson
  • Disputation

Chao Xu, strukturkemi, försvarar sin doktorsavhandling "Non-aqueous electrolytes and interfacial chemistry in lithium-ion batteries" i sal 2005 på Ångströmlaboratoriet, kl. 09:15.