Kemiska sektionen

Chao Xus disputation

Chao Xu, strukturkemi, försvarar sin doktorsavhandling i sal 2005 på Ångströmlaboratoriet, onsdagen den 14 juni klockan 09.15.