Kemiska sektionen

Solveig Böhmes disputation

  • Datum: 2017-06-01 kl 09:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Solveig Böhme
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Leif Nyholm
  • Disputation

Solveig Böhme, strukturkemi, försvarar sin doktorsavhandling "Fundamental Insights into the Electrochemistry of Tin Oxide in Lithium-Ion Batteries", kl. 09:15 i Häggsalen.