Kemiska sektionen

Solveig Böhmes disputation

Solveig Böhme, strukturkemi, försvarar sin doktorsavhandling "Fundamental Insights into the Electrochemistry of Tin Oxide in Lithium-Ion Batteries", kl. 09:15 i Häggsalen.