Kemiska sektionen

Andreas Blidbergs disputation

Andreas Blidberg, strukturkemi, försvarar sin doktorsavhandling "Iron Based Materials for Positive Electrodes in Li-ion Batteries: Electrode Dynamics, Electronic Changes, Structural Transformations" i Häggsalen, fredagen den 28 april klockan 09:00.