Kemiska sektionen

Sonja Pullens disputation

  • Datum: 2017-05-19 kl 13:15
  • Plats: Ångströmlaboratoriet Häggsalen
  • Föreläsare: Sonja Pullen
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för kemi - Ångström
  • Kontaktperson: Sascha Ott
  • Telefon: 018-471 73 40
  • Disputation

Sonja Pullen, molekylär biomimetik, försvarar sin doktorsavhandling "Mimicking the Outer Coordination Sphere in [FeFe]-Hydrogenase Active Site Models: From Extended Ligand Design to Metal-Organic Frameworks" i Häggsalen, kl. 13:15.