Kemiska sektionen

Ångströmlaboratoriets 20-årsjubileum

Ångströmlaboratoriet firar 20-årsjubileum fredagen den 21 och lördagen den 22 april. Festligheterna inleds med ett internt program på fredagen 21/4 och fortsätter med allmänhetens dag lördagen den 22/4.