Kemiska sektionen

Licentiatseminarium

Paulius Malinovskis presenterar sin licentiatavhandling, "Synthesis and Characterisation of Mo-B, Mo-B-C and Mo-Fe-B Thin Films Deposited by Magnetron Sputtering", i rum 80101 på Ångströmlaboratoriet, onsdagen den 22 februari kl. 13.15.

Opponent är Tommy Larsson från Seco Tools, Sandvik.