Kemiska sektionen

Disputation

Karthik Devaraj, organisk kemi, försvarar sin avhandling Ru-Catalyzed C-H Functionalization of (Hetero)Arenes i BMC/B22 den 24/2 kl. 09.30.