Kemiska sektionen

Modeller av enzymer med övergångsmetaller

2015-05-28

Exjobbspresentation Nathalie Proos-Vedin - 2 juni kl 9.15

Presentation av examensarbete i teoretisk kemi på kandidatnivå 

Student: Nathalie Proos-Vedin
Titel: "Multiscale models of transition-metal enzymes"
Tid: Tisdagen den 2 juni, 2015, kl. 9.15
Plats: Ångströmlaboratoriet, sal 2003 (Lägerhyddsvägen 1, Polacksbacken)
  
Presentationen ges på engelska.

Nyheter från Teoretisk kemi