Teoretisk kemi

Vid forskningsprogrammet i teoretisk kemi applicerar vi fysikens lagar för att bättre förstå kemin. Vi studerar molekylers uppbyggnad och egenskaper genom avancerade datorsimuleringar vilka ofta utförs på superdatorer.

Läs mer om vårt forskningsprogram.

Forskningsområden

Molekylär kvantdynamik
Modellering av kemiska reaktioner genom att lösa den tidsberoende Schrödingerekvationen för både elektroner och kärnor.

Forskningsledare: Hans Karlsson
 
Utveckling och applikation av vågfunktionsmetoder
Multikonfigurationella vågfunktionsmetoder för att studera svåra kemiska problem, t ex kemi och bioluminscens.

Forskningsledare: Roland Lindh
 
Katalys med övergångsmetaller
Modellering av röntgenspektra och reaktionsmekanismer för enzymer och biomimetiska system.

Forskningsledare: Marcus Lundberg