Teoretisk kemi

Vid forskningsprogrammet i teoretisk kemi applicerar vi fysikens lagar för att bättre förstå kemin. Vi studerar molekylers uppbyggnad och egenskaper genom avancerade datorsimuleringar vilka ofta utförs på superdatorer.

Läs mer om vårt forskningsprogram.