Kemiska sektionen

Oommen P. Oommens forskargrupp: Bioteknik och nanomedicin

Bioteknik och nanomedicin

Modifiering av biomakromolekyler för medicinska tillämpningar. 

I vår forskning modifierar vi biomakromolekyler för medicinska tillämpningar där vi använder kroppens egna polymerer för att bilda självorganiserande nanopartiklar eller hydrogeler. Vi utvecklar innovativa syntes-strategier för att konstruera system som kan styra cell- och vävnadssvar på kemoterapeutiska substanser och materialytor. Vår forskning omfattar även utvärdering invitro och invivo. Som ett viktigt kemiskt verktyg utvecklar vi strategier för biokonjugering för att kunna koppla peptider, proteiner och nukleinsyror till ECM-komponenter under fysiologiska betingelser dvs med levande celler och in vivo. Vår forskning karakteriseras av gränssnittet mellan kemi och biologi där vi riktar in oss på att lösa biologiska problem och medicinska utmaningar  med syntetisk organisk kemi, materialvetenskap och cellbiologi. 

Mer information på engelska