Kemiska sektionen

Dmitri Ossipovs forskargrupp

Hydrogel prodrug

Vår forskning är inriktad på utveckling av biofunktionella syntetiska eller halvsyntetiska material konstruerade för att samverka med celler in vivo för regenerativ medicin och kemoterapi. Nuvarande fokus är på injicerbara som bildas från hyaluronsyra (HA) och agerar lokalt (in-vivo bildar bulk-hydrogeler) eller systemiskt (nanogeler, en typ av core-shell-nanopartiklar) på HA-specifika celler. Vårt mål är att tillhandahålla material som skulle kunna förbättra nuvarande behandlingsstrategier i regenerativ medicin samt i cancerterapi.

För närvarande är vi involverade i projekt som kan grupperas i följande forskningsområden: