Kemiska sektionen

Forskargrupper

Tim Bowdens forskargrupp

(Ingen webbsida ännu.) 

Oommen Vargheses forskargrupp

Vår forskning fokuserar på att förverkliga den transformerande kraften i kemi i gränssnittet mellan cell- och molekylärbiologi och medicin. Vi strävar efter att utveckla protein- och genbaserad medicin och utforska Life Science kvantitativa förståelse med hjälp av kemiska principer.

Oommen P. Oommens forskargrupp

I vår forskning modifierar vi biomakromolekyler för medicinska tillämpningar där vi använder kroppens egna polymerer för att bilda självorganiserande nanopartiklar eller hydrogeler. Vi utvecklar innovativa syntes-strategier för att konstruera system som kan styra cell- och vävnadssvar på kemoterapeutiska substanser och materialytor.  

Dmitri Ossipovs forskargrupp

Utveckling av biofunktionella syntetiska eller halvsyntetiska material konstruerade för att samverka med celler in vivo för regenerativ medicin och kemoterapi.