Kemiska sektionen

Polymerkemi

Nya polymera biomaterial designas för att utlösa en specifik biologisk respons med målet att lösa kliniskt relevanta frågor. Speciellt fokus riktas mot vävnadsregenerering och läkemedelsfrisättning där nya material syntetiseras och utvärderas in vitro och in vivo.

Forskargrupper

Oommen Vargheses forskargrupp

Vår forskning fokuserar på att förverkliga den transformerande kraften i kemi i gränssnittet mellan cell- och molekylärbiologi och medicin. Vi strävar efter att utveckla protein- och genbaserad medicin och utforska Life Science kvantitativa förståelse med hjälp av kemiska principer.

Oommen P. Oommens forskargrupp

I vår forskning modifierar vi biomakromolekyler för medicinska tillämpningar där vi använder kroppens egna polymerer för att bilda självorganiserande nanopartiklar eller hydrogeler. Vi utvecklar innovativa syntes-strategier för att konstruera system som kan styra cell- och vävnadssvar på kemoterapeutiska substanser och materialytor.  

Dmitri Ossipovs forskargrupp

Utveckling av biofunktionella syntetiska eller halvsyntetiska material konstruerade för att samverka med celler in vivo för regenerativ medicin och kemoterapi.