Kemiska sektionen

Molekylär syntetisk kemi

Molekylär syntetisk kemi

Inom vår forskningsgrupp bedrivs forskning på syntetisk molekylär kemi kring huvudgruppämnen och bio-oorganisk kemi.

  • Bio-oorganisk kemi

Inom bio-oorganisk kemi undersöker man oorganiska föreningar som kopierar funktion eller struktur av aktiva center i biologiska system: t.ex. för energiomvandling eller förståelse av biologiska processer. 

  • Katalys inom artificiel fotosyntes

Kemisk, elektrokemisk och fotokemisk spjälkning av vatten och koldioxidreduktion för att producera alternativa bränslen, t.ex. vätgas eller alkoholer.

  • Huvudgrupp kemi

Olika aspekter av molekylära huvudgruppföreningar. Användning i homogen katalys, (kors-) konjugerade opto-elektroniska material etc.

Forskargrupper

Sascha Ott Group
Vår forskning har två olika inriktningar. Dels studerar vi katalysatorer för vätgasproduktion eller koldioxidreduktion som kan användas inom artificell fotosyntes. Vi studerar också hur fosfor påverkar organiska pi-konjugerade system för användning inom molekylär elektronik.

Ottosson Group
Studier av aromaticitetseffekter i elektroniskt exciterade tillstånd och organiska föreningar med nya former av elektrondelokalisering; möjliga tillämpningar i molekylär elektronik och energiforskning.

Anders Thapper Group
Vi studerar molekyära föreningar baserade på övergångsmetaller, som katalysatorer för vattenoxidation. Det övergripande målet är att förstå hur katalysatorerna fungerar för att kunna utveckla bättre föreningar som kan användas i kompletta system för solbränsletillverkning. 

Eszter Borbas Group
Forskningen inom gruppen kretsar kring utveckling av olika biologiska verktyg - som vi också leker med i viss utsträckning.För mer information om vår forskning, se gruppens egna webbplats.

Andreas Orthaber Group
Vår forskning handlar om  hur huvudgruppelemeter (icke-metalliska grundämne som fosfor och arsenik) påverkar den optiska och elektroniska egenskaperna av pi-konjugerade molekyler och deras komplexer.