Kemiska sektionen

Ann Magnuson Group

Vi studerar elektronöverföring i heterocystbildande cyanobakterier, med särskilt fokus på membranproteiner i fotosyntesen, och hydrogenaser. Genom att analysera de grundläggande kemiska och fysikaliska egenskaperna hos enzymerna kan vi förstå deras fysiologiska roll men även hur vi kan modifiera dem till vår fördel.

Forskningsprojekt

  • Hydroturn
  • Alternative forms of Photosystem I
  • Membrane proteomics in heterocysts