Kemiska sektionen

Fotosyntesgruppen

Fotosyntes

Välkommen till fotosyntesgruppen! Vår grundläggande forskning om naturlig fotosyntes har inspirerat och väglett forskningen inom artificiell fotosyntes sedan många år tillbaka. Vårt signum är den mångåriga integreringen av forskning på både konstgjorda och naturliga fotosyntetiska system, vilket har visat sig vara en mycket fruktbar kombination.

Inom projektet studerar vi hur den naturliga fotosyntesen fungerar, särskilt mekanismen för vattenoxidation i Fotosystem II. Vi använder också vår  kunskap om Fotosystem II när vi utvecklar artificiell fotosyntes. Biokemiska, biofysiska och molekylärbiologiska tekniker används för att studera redox-komponenter i Fotosystem II. Vår specialitet är avancerade spektroskopiska tekniker för att karakterisera dessa system, som till exempel optisk spektroskopi, fluorescensspektroskopi och EPR (Electron Paramagnetic Resonance).

Se en kort film om fotosyntes!

Forskargrupper

Stenbjörn Styrings grupp
I forskargruppen fokuserar vi på Fotosystem II och artificiell fotosyntes.

Ann Magnusons grupp
Vi studerar elektronöverföring i heterocystbildande cyanobakterier, med särskilt fokus på fotosyntesproteiner och hydrogenaser.

Fikret Mamedovs grupp
Ingen webbsida ännu.

Gustav Berggrens grupp
Bio-oorganisk kemi och biofysik, och täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till metalloproteiner och deras kofaktorer.

Johannes Messingers grupp