Kemiska sektionen

Infrastruktur

Uppsala universitet har ett flertal Core-faciliteter som fokuserar på specialuppdrag, som t.ex. protein-identifiering, både inom Kemiska sektionen och genom samarbete:

Kryo-TEM

  • Kryo-transmissionselektronmikroskopi  

Masspektrometri-baserad proteomik

  • Kvalitativ och kvantitativ analys av proteiner och proteom

NMR

  • NMR-spektrometer

QCM-D

  • Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring  

Röntgendiffraktionslabb

  • Sveriges mest välutrustade röntgenlaboratorium för pulver- och tunnfilmsdiffraktion.

Å-LIMS

  • Databasen för forskningsinstrument vid Ångströmlaboratoriet.