Kemiska sektionen

Fysikalisk organisk kemi

Forskning inom fysikalisk organisk kemi syftar till att förbättra vår förståelse av egenskaperna hos organiska molekyler och de reaktioner och processer de genomgår. Vår forskning täcker ett brett område från studier av kemisk bindning och organisk fotokemi, via nano- och materialkemi till olika aspekter av kemisk biologi. 

Forskargrupper inom fysikalisk organisk kemi

Baltzer Group
Molekyler som känner igen och binder till proteiner är oumbärliga inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Vi utvecklar nya molekylära koncept för igenkänning av proteiner "utanför lådan" och baserade på grundläggande kemiska principer om molekylär växelverkan.

Kihlberg Group
Kemiska prober för svåra målproteiner och studier av komplexa sjukdomar.

Grennberg Group
Rening, derivatisering och utvärderingar av fullerener och kolnanorör; syntes och kemisk funktionalisering av grafen. Färgämnen för elektronöverföringsstudier, solceller och molekylära elektronikapplikationer. Supra-molekylär och metallorganisk kemi. (Ingen webbsida ännu.)