Jan Davidsson Group

Proteinfysik och ultrasnabb kemisk dynamik

Det primära målet för vår grupp är att undersöka molekylära konformationer vid olika förhållanden. Vi använder röntgenspridning som ett verktyg för att få information om materiens struktur. Denna experimentella teknik i kombination med teoretisk analys kan ge värdefulla insikter i molekylstrukturen och även visualisera kemiska reaktioner. 

Forskningsledare: Jan Davidsson