Kemiska sektionen

Tians forskargrupp: Molekylära enheter för artificiell fotosyntes

En molekylär enheten för fotosyntes

Molekylärsensibiliserade mesoporösa elektroder används för att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier.

Att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier är en viktig strategi för att utnyttja solenergin. Molekylära enheter med fotosensibilisator och/eller katalysatordekorerade halvledare, som fotoelektroder, kan användas för att utföra sådan solenergiomvandling. Vår grupps forskning fokuserar främst på förberedelser, utveckling och studier av nya fotoelektroder.

Forskningsprojekten i vår grupp innefattar:

1. Solida p-typ mesoporösa halvledarsolceller

2. Vattenklyvning/CO2-reduktionsenheter

3. 3D Organiska Polymer Nano-Fotokatalytiskt 

Financial Support

Our projects are supported by: 

  

Göran Gustafsson Foundation
Wenner-Gren Foundation

J. Gust. Richert stiftelse