Kemiska sektionen

Gerrit Boschloo Group

Molekylära solceller (Grätzelsolceller)

Gerrit Boschloos grupp forskar på nanostrukturerade elektroder som molekylärt ytmodifieras för olika opto-elektroniska tillämpningar, med fokus på forskning och utveckling av molekylära solceller (Grätzelsolceller). I ett forskningsområde med mer än 1000 forskningsartiklar publicerade per år har Boschloo/Hagfeldts grupp varit med från starten 1991 och gjort ett flertal pionjär-insatser - såväl fundamentalt som för material- och processutveckling. Gruppen samarbetar med ett flertal forskargrupper på Uppsala universitet över institutions- och sektionsgränser (t.ex. analytisk kemi, fotomol, materialkemi, fysik). 

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. 

Forskningsprojekt

  • Fundamental aspects of dye-sensitized solar cells
  • New redox mediators for dye-sensitized solar cells
  • Solid-state dye-sensitized solar cells
  • P-type dye-sensitized solar cells
  • Perovskite solar cells