Kemiska sektionen

Erik Johansson Group

Perovskit, kvantprick och färgämnes-solceller

I min forskargrupp studerar vi solceller baserade på organiska/oorganiska nanostrukturerade kompositer. Vi försöker hitta nya effektiva materialkombinationer för att göra effektiva och miljövänliga solceller och vi använder olika avancerade metoder för att studera hur processen att omvandla solljus till elektricitet går till. Vi försöker sedan använda resultaten för att förbättra solcellerna. Vi studerar också olika metoder för att producera solcellerna i större skala.

Solcellerna vi studerar går att dela in i tre grupper: Perovskit-solceller, Kvantprick-solceller och färgämnes-solceller. Funktionen hos de här solcellerna är nära relaterade och resultaten från de olika solcellerna kan ofta användas för att förstå och förbättra även de andra solcellerna. 

Forskningsprojekt

  • Surface and interface molecular and electronic structure analysis of dye-sensitized solar cells
  • Laser pump-probe spectroscopy of dye-sensitized solar cells
  • Hybrid organic/inorganic solar cells