Kemiska sektionen

Morandeira Group

Uppkonverterade fluorescens (blå) skapad i en lösning av PtOEP och DPA. Excitation med grön laser (< 5 mW). Fotograf: Burkhard Zietz.

foton uppkonvertering syftande till effektiva  solceller

Det finns ett stort behov av att utveckla miljövänliga, förnybara och billiga alternativa energikällor. För att solenergi skall kunna vara en sådan energikälla, krävs en ny generation solceller. De måste vara effektiva, tillverkade av giftfria material och billiga. Vi forskar på foton uppkonvertering med fokus på ytor och nanostrukturerade filmer med syftet att höja solcellers effektivitet. Foton uppkonvertering ökar den högsta möjliga effektiviteten för solceller med endast ett bandgap solcell från ca 30% till över 43%.

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning.