Kemiska sektionen

Strukturell biokemi

Vår forskning syftar till att klarlägga struktur och funktion hos medicinskt eller bioteknologiskt viktiga proteiner. Vi vill förstå vilka strukturella egenskaper hos ett protein möjliggör en viss funktion och hur förändringar i strukturen påverkar proteinets funktion. Vi använder röntgenkristallografi tillsammans med andra biokemiska och biofysikaliska metoder. Våra två huvudprojekt är strukturell enzymologi av nedbrytningsvägen för uracil och tymin, samt molekylär igenkänning i immunkomplex förknippade med utveckling och fortskridande av reumatoid artrit. 

Nyfiken på att veta mer? Vår populärvetenskapliga presentation ger en lätttillgänglig introduktion till vår forskning.

Forskningsledare: Doreen Dobritzsch