Kemiska sektionen

Om forskningsprogrammet i analytisk kemi

Programansvarig professor: Jonas Bergquist

Postadress: Box 599, 75124 Uppsala
Besöksadress: Husargatan 3 (D5)

Analytisk kemi - en historisk återblick

(Denna artikel finns endast på engelska.)

Se engelsk text