Kemiska sektionen

Linds grupp

Forskningen fokuserar på posttranslationella modiferingar (PTMs).  Syftet är att utveckla och applicera skräddarsydda metoder för proteomanalys för att kunna mäta de låga nivåerna av PTMs i celler. PTMs bidrar mycket till cellsignalering där de kontrollerar funktion, struktur och lokalisering av proteiner. Forskningen fokuserar kring den viktiga modifieringen fosforylering. Denna modifierng är associerad med många sjukdomar. Masspektrometri har en nyckeroll för identifiera PTMs men även immunoaffinitets-baserade verktyg är viktiga komplement. Forskningen kombinerar grundforskning inom analytisk kemi, cell och molekylarbiologi och medicinsk proteomik.

Nyfiken på att veta mer?

Vår populärvetenskapliga presentation ger en lättillgänglig introduktion till vår forskning. För dig som är intresserad av ett mer inomvetenskapligt innehåll finns vår pågående forskning beskriven på engelska.

Forskningsledare docent Sara Lind