Kemiska sektionen

Analytisk kemi

Programmet i analytisk kemi består av forskning inom analytisk kemi och neurokemi samt yt- och kolloidkemi.

Mer information finns på engelska

Populärvetenskaplig presentation

Vikten av tidig diagnostik står allt mer klar ju mer vi lär oss förstå olika sjukdomars utveckling. I de allra flesta fall är det avgörande för sjukdomens utvecklingshastighet att vi kan ge adekvat behandling så tidigt som möjligt. Dessutom vet vi idag att det är oerhört viktigt för den drabbade patienten och dess anhöriga att så snabbt som möjligt få en korrekt diagnos fastställd, som ett första steg i läkningsprocessen.

Läs mer om kemiska verktyg för sjukdomsförståelse